Energi och klimat

Hufvudstaden arbetar miljömedvetet och hållbart. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Vi arbetar mot uppsatta hållbarhetsmål som följs upp regelbundet.

Som fastighetsbolag har vi ett stort ansvar för att arbeta klimatsmart och minska våra klimatutsläpp. Samtidigt har vi till uppgift att informera och uppmuntra våra hyresgäster till att välja hållbara och energieffektiva lösningar.

Vi arbetar mot uppsatta hållbarhetsmål som vi följer upp regelbundet. Vi vill även bidra till det svenska miljömålet om ett fossilfritt Sverige år 2045.

Läs mer om våra hållbarhetsmål här.

Ett klimatsmart läge - mitt i city

Hufvudstaden har en unik fördel – vår verksamhet finns enbart centralt i två
storstäder, Stockholm och Göteborg. Vi har egen drift av våra fastigheter och
gångavstånd till våra hyresgäster. Vi har inga egna servicebilar och vårt beroende
av biltransporter kan hållas ner till ett minimum.

Det är lätt för våra medarbetare att komma till jobbet med kollektivtrafik, eftersom fastigheterna ligger centralt med många kommunikationsmöjligheter. Alla våra möten kan också oftast hållas centralt. Det är även nära till affärer och lunchställen, vilket också minskar behovet av transporter.

Alla dessa fördelar gäller också för våra hyresgäster – även de sitter centralt med
allt vad det innebär.

Vi gör ständigt effektiviseringar

Eftersom Hufvudstaden har som affärsidé att äga sina fastigheter långsiktigt har det alltid funnits en drivkraft att hålla dem i så bra trim som möjligt. Minskad energianvändning betyder sparade resurser, mindre utsläpp och bättre ekonomi. Här spelar våra egna drifttekniker och förvaltare en nyckelroll. De kan installationerna i våra fastigheter och trimmar dem dagligen.

Vi arbetar ständigt med att effektivisera användningen av energi och göra goda val för miljön. Det här är exempel på några av de effektiviseringar vi har gjort under det senaste året:

  • Vi har byggt om i fyra fastigheter för att möjliggöra värmeåtervinning från restaurangköken som finns i fastigheterna.
  • I fastigheten Femman i Nordstan har vi installerat belysningsstyrning. Vi har också påbörjat ett projekt för att byta ut alla fönster vilket kommer att göra de mer än dubbelt så energieffektiva.
  • NK-klockans neonbelysning byttes för flera år sedan ut till LED-belysning med en 90-procentig minskning av energiförbrukningen som följd. Nu har vi tagit ett ännu längre steg och installerat solceller på NK-varuhusets tak. 170 kvadratmeter solceller producerar nu el till delar av byggnaden.
  • Vi arbetar med flera mindre projekt för att kontinuerligt minska vår energianvändning. Exempelvis genom byte till LED-belysning och justering av ventilationstider.

Nya projekt under 2019 - 2020

Under 2019 påbörjades ombyggnadsprojektet för kontors- och butiksfastigheten Skären 9 som ligger i Biblioteksstan i Stockholm. Ombyggnationen präglas av ett stort hållbarhetsfokus varför fastigheten kommer att miljöcertifieras. Vi kommer även att installera nya och mer effektiva värme- och ventilationssystem samt solceller på taket

Elbilar och laddplatser

I våra offentliga garage Continentalgaraget och NK Parkaden i Stockholm samt i vårt gemensamt ägda garage i Nordstan i Göteborg erbjuder vi idag ett flertal laddplatser. Därutöver erbjuder vi ett antal laddplatser i våra icke-publika garage. Dessa installeras i takt med att det efterfrågas av hyresgästerna.

I parkeringsgaragen NK Parkaden och Continentalgaraget hittas också bildelningstjänsten Aimo som har elbilar för uthyrning. Detta är en del av Hufvudstadens satsning för mer hållbara lösningar i vardagen.

Vill du veta mer om Aimo och uthyrning av elbilar, klicka här.

Energianvändning

Vi är noga med att mäta och följa upp vår energianvändning varje år.

Här hittas tabeller över energi och klimatdata 2020.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka e-post

Johanna Pettersson

Hållbarhetskoordinator

08-762 91 08

Skicka e-post