Verifiering av klimatpåverkande utsläpp 2020

Här hittar du vår rapport kring energi och klimatdata för 2020.

Vi har låtit oberoende extern part verifiera vår energi och klimatdata för 2020. Verifieringen genomför vi för att säkerställa att den data vi rapporterar är korrekt och beräknad i enlighet med GHG-protokollet och GRI. 

Läs vår rapport här.