Utmärkelser

Hufvudstaden deltar i den globala hållbarhetsstudien GRESB samt utmärker sig i den internationella hållbarhetsredovisningen EPRA. Enligt dessa två är Hufvudstaden branschledande inom hållbarhet.

GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark

Hufvudstaden deltar i ett flertal hållbarhetsundersökningar, däribland Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Enligt undersökningen är Hufvudstaden branschledande inom hållbarhet.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) sBPR gör varje år en global genomgång av hållbarhetsarbetet i fastighetsbolag och fonder. Genomgången utgår från vad investerare och branschen anser vara de viktigaste hållbarhetsfrågorna.

Hufvudstadens resultat

Hufvudstaden har deltagit i undersökningen både 2018 och 2019 med resultaten 83 respektive 86 poäng (medel 71). 2020 nådde vi ett ännu bättre resultat. 88 poäng gör oss bäst i gruppen av fastighetsbolag inom ”Kontor och handel” i Europa. Den globala studien ger oss en bra benchmark för att kunna utveckla vårt hållbarhetsarbete ytterligare.

"Placeringen är ett tydligt erkännande av det systematiska hållbarhetsarbete vi gör inom bolaget. För oss är GRESB-mätningen en bra benchmark och när vi jämför oss med fastighetsbolag i andra kategorier finns flera med högre poäng vilket sporrar oss i vår fortsatta utveckling." 

Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.

Läs mer om GRESB och resultaten här.

 

EPRA - European Public Real Estate Association

Utmärkelsen EPRA (European Public Real Estate Association) sBPR är ett internationellt pris som arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom hållbarhetsrapportering.

Hufvudstaden stolt silvermedaljör i EPRA

Priset mäter hur väl vi står oss i EPRAs rekommendationer för hållbarhetsrapportering i fastighetsbranschen. Silver Award är något vi är extra glada över eftersom vi lägger stor vikt vid en hållbar verksamhet och att det är EPRA som tittat på oss och ger oss högt betyg visar att vi står oss bra jämfört med andra fastighetsbolag.

"Vi är otroligt glada för den fina placeringen, säger Hållbarhetschef Karl Wall. Att vi tål att jämföras med internationella företag visar att vårt hårda arbete gett resultat. Nästa år siktar vi på att bli ännu bättre.”

Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka e-post

Johanna Pettersson

Hållbarhetskoordinator

08-762 91 08

Skicka e-post