DelårsrapportQ4

Bokslutskommuniké 2020
Läs rapporten Ladda ner PDF

Kontakter

Finansiella mål och nyckeltal, Q4 2020

834 mnkr

Nettovinst

61%

Utdelningsandel

+60%

Soliditet

140

Antal anställda

2 020 mnkr

Kontrakterad årshyra

886 mnkr

Investeringar i fastigheter*