Göteborg

På Hufvudstadens delmarknad i Göteborg äger Hufvudstaden sammanlagt 5 fastigheter. Precis som i Stockholm omfattar beståndet både högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler belägna i stadens mest centrala delar.

Kommersiella fastighetsägare i Göteborg CBD

I Göteborgsområdet finns det cirka 3,4 miljoner kvm kontorsyta, där ungefär 1 miljon kvm av ytan är lokaliserad till Göteborg CBD. Hufvudstaden är den fjärde största kommersiella fastighetsägaren i Göteborg CBD med en uthyrningsbar yta för samtliga lokalslag om 105 000 kvm.

 

Största fastighetsägare i Göteborg CBD
  Uthyrbar area, kvm
Vasakronan 266 000
Wallenstam 219 000
Balder 158 000
Hufvudstaden 105 000
Bygg-Göta Göteborg 91 000
Platzer 77 000

Källa: Nordanö

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail