Transaktionsmarknaden

Fastighetsmarknaden var, trots coronapandemin, sammantaget fortsatt stark under 2020. I samband med den första vågen av coronasmitta under våren försvårades finansieringsmöjligheterna från så väl bank- som kapitalmarknaden. Situationen varade dock endast under någon månad och transaktionsmarknaden avslutade starkt under hösten.

Totalt omsattes fastigheter för cirka 200 mdkr under året, vilket är en av de högsta noteringarna någonsin. Internationella investerare stod för cirka 25 procent av omsättningen. De fastighetstyper som främst omsattes var bostäder, kontor, logistik/lager och samhällsfastigheter.

Transaktionsvolym per investerarkategori

Källa: Nordanö

Transaktionsvolym per fastighetstyp

Källa: Nordanö

Stockholm och Göteborg

På Stockholms­ och Göteborgsmarknaden var aktiviteten hög och konkurrensen var stor om de fastigheter som var ute till försäljning i de centrala delarna av både Stockholm och Göteborg. Det har resulterat i stabila eller något sjunkande direktavkastningskrav, vilka för moderna kontors­ och butiksfastigheter i Stockholm CBD uppgick till mellan 3,25 och 3,90 procent och i Göteborg CBD till mellan 3,90 och 4,50 procent i slutet av 2018.

Transaktionsvolym i Storstockholm och Storgöteborg

Källa: Nordanö

Transaktionsvolym i Stockholm CBD och Göteborg CBD

Källa: Nordanö

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail