Låneprogram

En viss del av Hufvudstadens finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer. Hufvudstaden har ett certifikatsprogram för kortfristig finansiering och ett MTN-program för långfristig finansiering. Se information nedan för mer information om båda programmen.

Certifikatsprogram

Start: 2012
Storlek: SEK 3 000 000 000
Löptid: Högst ett år
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

MTN-Program

Start: 2012
Storlek: SEK 8 000 000 000
Löptid: 1-15 år
Gällande lagstiftning: Svensk
Börsnotering: NASDAQ Stockholm
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

 

Emissionsinstitut

Handelsbanken

Capital markets + 46 (8) 463 46 09

Nordea

Capital markets +46 (8) 614 90 56

Skandinaviska Enskilda Banken

Merchant Banking +46 (8) 506 232 20

Grundprospekt

Slutliga Villkor

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail