Förvaltning i Göteborg

Kundservice tar emot ditt serviceärende dygnet runt och vid övriga frågor kontakta vår växel på 031-710 21 10 eller skicka e-post till info@hufvudstaden.se. Om du vill kontakta någon annan person hos oss via e-post skriver du bara in fornamn.efternamn@hufvudstaden.se.

Kontor i Göteborg

Anki Håkansson

Förvaltningschef

Tel 031-710 21 26
anki.hakansson@hufvudstaden.se

Victor Gustafsson

Biträdande förvaltare

Tel 031-710 21 38
victor.gustafsson@hufvudstaden.se

 

Butiker i Göteborg

Emanuel Westin

Chef Affärsutveckling butik

Tel 08-762 90 56
emanuel.westin@hufvudstaden.se

Oscar Hägg

Chef Förvaltning butik  

Tel 031-710 21 21
oscar.hagg@hufvudstaden.se

Daniela Amorim

Biträdande förvaltare 

Tel 031-710 21 27

daniela.amorim@hufvudstaden.se

Butiker på NK Göteborg

Helene Ellebo

Interimistisk Varuhuschef 

Tel 031-710 21 14
helene.ellebo@nk.se