Med stort engagemang för människor och företag

Christine Lindgren är ny HR-chef på Hufvudstaden. Christine ser fram emot att ta HR-strategin vidare i ett bolag där grunden redan finns: ett genuint intresse och förståelse för att business handlar om människor.

Berätta, vem är du?
Jag har jobbat i flera olika branscher, men HR och medarbetare har varit den röda tråden i hela mitt yrkesliv. För mig är HR mer ett mindset än en avdelning. Jag känner stort engagemang för att förstå människor och människors betydelse för företagandet. Det handlar om att förstå vilka mekanismer som påverkar, hur man kan förändra en organisation och bygga upp något inifrån.

Hur har första tiden på Hufvudstaden varit?
Jättespännande och lärorik. Jag har fokuserat på att träffa medarbetare och lära känna dem och organisationen. Det är otroligt viktigt att lyssna för att få en förståelse för vad jag som HR-chef ska fokusera på. Det handlar om att se vilka behov som finns och att hitta rätt ambitionsnivå i olika frågor. Efter det kan jag tillsammans med ledningsgruppen och HR-avdelningen vidareutveckla HR-strategin.

Vad var det som väckte ditt intresse för Hufvudstaden?
Det är ett bolag som har ett genuint intresse och förståelse för att business handlar om människor. Det är ett gediget bolag med en fantastisk historia, en väldigt hög ambitionsnivå och långsiktigt tänk. Att vara en del av den världen och bidra framåt lockade mig. Det första man tänker på är fastigheter, men det är ju så många fler dimensioner. Vad som ska hända i husen, vilka ska vara där och vilka spännande mötesplatser de blir. Det är en spännande bransch helt enkelt.

Min vision är att vi som bolag är med och formar framtiden inom vår bransch via engagerade medarbetare.

Hur skulle du beskriva företagets värderingar?
Det är ett mycket värdedrivet bolag och som ny känner jag verkligen att det genomsyrar allt som bolaget gör. Det kommer inifrån på ett sätt som man inte ser så ofta. Min känsla är att det handlar om att göra allt på riktigt och att hålla kvalitet i alla led. Jag upplever också att det finns ett utbrett engagemang och en stolthet för bolaget. Det är tydligt att det finns en lyhördhet för både organisationen och kunderna. Det är ett juste klimat helt enkelt och här finns en omtänksamhet om varandra som jag värdesätter stort.

Hur ser du på framtiden?
Det är mycket som händer i vår omvärld. Framtiden bjuder på utmaningar och utvecklingsmöjligheter både för företag och individer. Min vision är att vi som bolag är med och formar framtiden inom vår bransch via engagerade medarbetare. Vi utvecklar medarbetare som utvecklar företaget in i framtiden.