Förstärkt organisation på Hufvudstadens avdelning för Affärsutveckling

I september börjar Fredrik Tellefsen som Affärsutvecklare på Hufvudstaden.

Fredrik kommer närmast från en roll som Associate Director Capital Markets på JLL, där han tidigare också arbetat som chef för Retail Developement & Leasing.

Fredrik kommer bland annat att ingå i gruppen som arbetar med utvecklingsfrågor på NK.