Hållbar fasadrenovering av kulturfastighet

För oss på Hufvudstaden är det en självklarhet att värna om våra fastigheters kulturhistoriska värde och ta hand om dem på ett hållbart sätt.

Bocanderska palatset

2016 totalrenoverade vi fasaden på vår paradbyggnad på Birger Jarlsgatan 15. Ett stenhuggeri anlitades för precisionsarbetet att hugga ut exakta kopior av ett femtiotal skadade stenar. Balkongräcken, plåt och tätskikt renoverades. Fönstren återfick sin mörkgröna originalfärg, putsen blästrades bort och ersattes av kalkstensputs som målades varmt ljusgul. Precis som när huset stod färdigt år 1900.

Läs mer om projektet