Hållbar framtid med Hufvudstaden

Långsiktighet är ett viktigt ledord för Hufvudstaden. Laddstolpar för bilar, solenergi och energieffektiv belysning är bara några exempel på hur bolaget bidrar för att värna om miljön.
NK-klockan i Stockholm

Hufvudstadens flaggskepp, Nordiska Kompaniet, har alltid varit ett varuhus i framkant. Vid invigningen 1915 kunde man stoltsera med centralvärme, sprinkler och landets största belysningsanläggning med 1500 elektriska ljuskällor. På 2000-talet ökar företagets medvetenhet vad gäller hållbarhet. Den roterande NK-klockans neonbelysning byttes för flera år sedan ut till LED-belysning med en 90-procentig minskning av energiförbrukningen som följd. Sedan en tid är en yta om 170 kvadratmeter på NK-husets tak utrustad med solceller, som producerar el till delar av byggnaden.

– Det är en långsiktig investering för framtiden, berättar hållbarhetschef Kalle Wall.

Solcellerna är bara en av många åtgärder som Hufvudstaden har vidtagit för att spara energi i sina fastigheter i Stockholm och Göteborg. Mycket av besparingarna görs genom medvetna justeringar i den dagliga verksamheten, som att ha ventilation och belysning påslagen bara under de tider då det behövs, samt att i största möjliga utsträckning använda energieffektiv belysning. Men även större ingrepp görs. Till exempel byttes kylcentral och fläktaggreagat ut i Orgelpipan 7 på Klarabergsgatan för ett par år, sedan vilket medförde en energibesparing på 30 procent. Och till sommaren börjar borrningen för att utrusta det stora kvarteret Kåkenhusen i korsningen Kungsgatan-Norrlandsgatan i Stockholm med bergvärme.

Solceller på NK-husets tak i Stockholm med vy över Stockholms takåsar

Solceller på NK-husets tak i Stockholm fotograferat från NK-klockan

Flexibilitet håller i längden

Långsiktighet är över huvud taget det allra viktigaste ledordet för Hufvudstaden. Vid både nybyggen, ombyggnationer och renoveringar fästs stor vikt vid kvalitet och materialval.

– Vår ambition är alltid att tänka längre än bara till nästkommande hyresgäst. Vi väljer gedigna och hållbara material, och vi lägger golv innan vi bygger innerväggar, för största möjliga flexibilitet. Många av våra hus är kulturskyddade, så vår uppgift är att vårda de värdefulla byggnaderna men ändå anpassa dem till dagens krav på bra inomhusklimat och låg energianvändning.

Ett sätt att uppnå det senare är att förtäta kontorsytorna, så att de rymmer fler arbetsplatser än tidigare.
– Numera sitter folk i allt större utsträckning i kontorslandskap i stället för eget rum, vilket gör att energiförbrukningen per person blir oerhört mycket mindre än tidigare.

Också valet av lägen för Hufvudstadens fastighetsinnehav är ett medvetet ställningstagande. Samtliga företagets byggnader ligger centralt, i hjärtat av Stockholm respektive Göteborg, och går att nå med kollektivtrafik.
– Vi går själva alltid till fots då vi har möte med våra hyresgäster

 Elbilsladdare och cykelrum hos Hufvudstaden

 

Miljövänligt för bilister och cyklister

Även bilburna gäster ges möjlighet att tänka på miljön. Det byggnadsminnesmärkta parkeringshuset Parkaden, ritat av Hans Asplund och byggt under bilboomen på 1960-talet, har utrustats med laddplatser för elbilar. Det faktum att cyklisterna blir fler och fler i city tillmötesgår Hufvudstaden genom utbyggnad av cykel- och omklädningsrum i sina fastigheter, till exempel i kvarteret Oxhuvudet i korsningen Kungsgatan-Sveavägen samt i Bibliotekstan.
– Vi vill erbjuda hållbarhet i alla led och de hyresgäster som vill kan få gröna hyresavtal, avslutar Kalle Wall.