Nu stärker Hufvudstaden Göteborgs stadskärna

Nu utvecklar vi Fredstan - kvarteren runt Fredsgatan mellan Brunnsparken och Trädgårdsföreningen. Vi har en gemensam vision om att lyfta stadsdelen och tillsammans med staden och övriga fastighetsägare göra det till en mer attraktiv plats. Fredrik Ottosson, Hufvudstadens affärsområdeschef i Göteborg, berättar mer.
Fredrik Ottosson, Hufvudstadens affärsområdeschef i Göteborg.

Vilken är målsättningen med projektet?

– Övergripande handlar det om att stärka citykärnan. Vi vill göra området till en attraktiv plats för besökaren, med ett unikt butiks- och restaurangutbud samt moderna attraktiva kontor. Fredstan ska också innehålla bostäder, hotell och kultur för att skapa en mångfald som bidrar till en levande gatumiljö och en tilltalande helhet. Grönområdet, Trädgårdsföreningen och kanalen vill vi koppla till området för att bidra med rekreation och avkoppling. Tillsammans med Göteborgs stad och Vasakronan har vi tagit fram ett planprogram som lägger grunden för det fortsatta arbetet.

Vilka visioner har du för framtidens Göteborg?

– Generellt arbetar vi för att stärka Göteborg som shoppingdestination och utveckla citykärnan genom att tillföra moderna arbetsplatser för befintliga och nya Göteborgsföretag. Vi är kända för långsiktighet och därför jobbar vi inte bara med att utveckla våra fastigheter utan även områdena mellan husen.

Vad är ditt huvudsakliga ansvar som affärsområdeschef?

– Jag har resultat- och personalansvar för affärsområdet och är ansvarig för Hufvudstadens utveckling och fastighetsförvaltning i Göteborg. Min främsta drivkraft är att i en snabbt föränderlig omvärld kunna erbjuda framgångsrika företag högkvalitativa kontors- och butikslokaler. Det är även mycket spännande att tillsammans med staden och andra fastighetsägare utveckla våra marknadsplatser i Nordstan och Fredstan.

 

Våra projekt i Göteborg