Långsiktigt ansvar för ett hållbart samhälle

Idag pratar de flesta om hållbarhet och vikten av att ta ett miljömässigt och socialt ansvar. För Hufvudstaden har detta länge varit en del av vårt DNA. Faktum är att vi alltid har haft ett hållbarhetsperspektiv. Karl-Johan Wall, hållbarhetschef, berättar mer.

Hufvudstadens hållbarhetsarbete handlar om att ta långsiktigt ansvar miljömässigt och socialt samt för den ekonomiska utvecklingen. Karl-Johan ”Kalle” Wall, har jobbat med hållbarhetsfrågor på Hufvudstaden i snart sju, de senaste tre åren som Hållbarhetschef.

– Jag har alltid haft ett intresse för miljöfrågor och jobbade med Svanenmärkningen i många år, framförallt med märkning av byggmaterial, möbler och fastigheter. Jag har alltid varit intresserad av arkitektur och här får jag förena det med miljöfrågor. Jag trivs otroligt bra. Hufvudstadens värderingar och ledord stämmer mycket väl överens med mina egna.


Långsiktighet, ett av Hufvudstaden ledord, går hand i hand med hållbarhet. 

– Här tror jag vi sticker ut bland andra fastighetsbolag. Den här långsiktigheten är jätteviktig och bidrar till att vi alltid fokuserar på hållbara lösningar. Vi har alltid satsat på gedigna material och försöker bygga så flexibelt som möjligt, samtidigt som vi utvecklar våra fastigheter för att möta moderna krav och behov. Vi prioriterar att lägga både tid och pengar på genomtänkta lösningar, god arkitektur och hållbara material. Det ska hålla över tid helt enkelt.


Merparten av Hufvudstadens fastigheter är äldre och ofta kulturmärkta. Det innebär vissa begränsningar men också stora möjligheter att bidra till en hållbar fastighetsmarknad.

– Just nu har vi många påbyggnadsprojekt på gång i både Stockholm och Göteborg. Det är resurseffektivt och en del i vår strategi att utveckla våra fastigheter. Det är också en del i vår ambition att bidra till stadsutveckling och att optimera användningen av stadens ytor. Genom att utnyttja fastigheter, kontor- och butiksytorna på bästa sätt kan vi skapa fler arbetsplatser i city, med gångavstånd till kollektivtrafik och service.


Men hållbarhetsarbete handlar inte bara om materialval vid renoveringar. Det handlar även om att skapa flexibla och bra arbetsmiljöer, att hela tiden se över befintliga klimatsystem, byta till lågenergibelysning, välja grön el, skapa utrymmen för sopsortering, installera elbilsladdare i garagen och erbjuda cykelgarage till hyresgästerna. 

– Vi ser att hållbarhetsfrågan blir allt viktigare även för våra hyresgäster. Exempelvis efterfrågar allt fler energinyckeltal till sina redovisningar numera. Det är otroligt viktigt att se till helheten. Vad kan vi som företag göra och vad kan vi som enskilda individer göra för att bidra till en mer hållbar värld? Här har vi alla ett gemensamt ansvar.