Det här är viktigast för våra hyresgäster

Våra kunder har tyckt till och placerat oss på första plats av storbolagen* i undersökningen Fastighetsbarometern 2018 (NKI). Det gör oss mycket stolta och glada. Särskilt högt ligger vi inom områdena: Image, service och läge.

Tack vare att våra medarbetare prioriterat kundrelationer och långsiktighet har vi förbättrat resultatet i sju av tio kvalitetsområden sedan förra årets undersökning. Vi slog index med flera enheter på alla punkter avseende miljöhänsyn, läge, lokal, inomhusklimat, service, prisvärde, felanmälan, klagomål, anpassning och image. Nu fortsätter vi jobba för att ständigt förbättra oss för att fortfarande ha förmånen att ha branschens nöjdaste kontorshyresgäster.

Här är några andra intressanta siffror:

89% var nöjda med lokalens läge
88% tycker om Hufvudstadens service totalt sätt

 

Fakta: Bakom Fastighetsbarometern står Fastighetsägarna Sverige och konsultföretaget CFI. Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se. Hufvudstaden har vunnit i kategorin storbolag*, och i den totala mätningen placerar vi oss på en andra plats.

*Definitionen storbolag; fastighetsbolag med fler än 100 hyresgäster.