Få ut det bästa av det aktivitetsbaserade kontoret

I samband med vår kontorsombyggnad tog vi hjälp av iManagement för att se till att vi behåller vårt uppskattade och värdeskapande arbetssätt när vi övergick till aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Med workshops och tekniker har Jerker och iManagement hjälpt Hufvudstaden vid flytten och fått medarbetarna att hitta en balans mellan input och output.

– Det är klokt av Hufvudstaden att lägga resurser på sina medarbetare och skapa ett hållbart och effektivt företagsklimat. Att de utmanar sig själva och vågar vara ett gott exempel i en annars ganska traditionell bransch, visar att Hufvudstaden har en hög grad engagemang och en framåtriktad drivkraft, säger Jerker Davidsson, konsult och grundare av iManagement.

Ökad fokus och närvaro

iManagement hjälper företag att strukturera både det fysiska och digitala arbetet för att se till att medarbetarna behåller effektiviteten, men också underlätta så att de kan behålla fokus och vara närvarande i sociala sammanhang med kollegor.

– Koncentration är en vanlig bristvara på dagens arbetsplatser generellt, berättar Jerker. Genom en rad utbildningar och workshops med medarbetare och chefer hjälpte vi till att anpassa tankesätt och beteende efter arbetslivets nya förutsättningar.

 

Ett näringsliv i fysisk och digital förändring

De senaste åren har många förändringar skett, både fysiskt och digitalt. Mängden information som strömmar in i olika kanaler ökar, samtidigt som många flyttar till aktivitetsbaserade kontor med fler valmöjligheter. Det ställer stora krav på självledarskap, enligt Jerker.

– Teoretiskt sett passar ett aktivitetsbaserat kontor de flesta. Men alla undersökningar visar samtidigt att de kan försämra för medarbetarna om företaget inte lägger tid och resurser för att göra arbetssättet hållbart. Har man till exempel en ny miljö men ett gammalt beteende, kan det aktivitetsbaserade kontoret ofta göra medarbetarna mindre, snarare än mer, effektiva.