Bravura

Bravura är ett av Sveriges främsta rekryteringsföretag, utsett till årets Gasellföretag fem år i följd. De är också en av våra hyresgäster i Nordstan i Göteborg.

Otto Johansson, Brand & Marketing Manager, berättar mer om företagets val av kontorslokal. 

Vad gör ni på Bravura?

Vi  är ett tillväxtföretag med syftet att stärka företag genom människor och människor genom jobb. Vi särskiljer oss genom ett högre engagemang och en strävan mot att ständigt förbättra matchningen av kompetens. Sedan starten 2008 har vi vuxit till en väletablerad aktör på den svenska marknaden för rekrytering och bemanning. Idag är vi ett av de snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretagen i Sverige med kontor i  bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Berätta om ert nya kontor i Göteborg?

På de här 553 kvadratmetrarna i Nordstan har vi verkligen hittat rätt. Vi har växt kraftigt i regionen sedan etableringen 2012 och det här är vårt tredje kontor i Göteborg. Kontoret är optimerat utifrån verksamhetens behov och layout är tydligt i linje med varumärket och den visuella identiteten. Det finns möjlighet att mötas i öppna ytor samtidigt som det finns gott om utrymmen för möten och lugnare zoner. Vi har jobbat tillsammans med arkitektföretaget MER för layout och anpassning av ytorna. För närvarande har vi 20 medarbetare på kontoret som jobbar med rekrytering och bemanning och vi har dagligen besök av kandidater som intervjuas för anställningar och uppdrag hos våra kunder.

 

Vad var avgörande när ni valde kontorslokal?

Vi ville ha ett  strategiskt läge i centrala Göteborg för att finnas nära marknaden och förenkla det fysiska mötet. Det var också viktigt att hitta en lokal där vi kunde skapa en miljö med rätt känsla där öppenhet och flexibilitet är i fokus. Design och layout ska tydligt framhäva varumärket. En annan avgörande faktor när vi valde lokalerna var att de ger oss möjlighet att växa långsiktigt. 

 

Hur är det att hyra kontor av Hufvudstaden?

De är väldigt lyhörda och tillmötesgående kring våra behov och önskemål. Vi är mycket nöjda med Hufvudstaden som hyresvärd och ser långsiktigt på samarbetet.