Anpassa, renovera och bygg om dina lokaler

Smidig lokalanpassning - på ert sätt.

Behöver du som hyresgäst anpassa, renovera eller bygga om dina lokaler? Hufvudstaden stöttar dig genom hela processen.

Kontakta din förvaltningschef så hjälper vi dig att utveckla dina kontors- eller butikslokaler eller läs mer om ombyggnadsprocessen här.