Årets viktigaste frukost

Nyligen bjöd vi in till vad vi kallade ”Årets viktigaste frukost”. Förutom antiinflammatoriska godsaker från Dr Mat på NK Saluhall bjöds hyresgästerna på en spännande föreläsning av förändringsbyrån Futerra som berättade hur hållbarhet har gått från att vara ett vagt till ett affärskritiskt begrepp.

Redan på 70-talet började man undersöka hur miljöförstöring hänger ihop med social orättvisa. Sedan dess har viktiga milstolpar som Brundtlandrapporten 1987 och FNs milleniemål år 2000 varit steg på vägen till att ämnet idag har hittat in i näringslivets styrelserum.

För Hufvudstaden och våra hyresgäster är urbaniseringen, dvs att fler och fler människor flyttar till storstäderna, en högst aktuell fråga när det kommer till hur vi arbetar och hur vi kan vara med och påverka för en hållbarare framtid.

Möjligheter och innovationer

Frukostdeltagarna fick, förutom historien bakom själva klimatbegreppet, också höra mer om alla de möjligheter kring hållbarhetsvågen som har pågår. Fler och fler företag och finansiärer intresserar sig för innovationer som gör världen bättre och företag som prioriterar hållbarhet blir mer attraktiva i framtida rekryteringar. Futerra har även utvecklat en kortlek med ett antal Good Life Goals som inspirerar varje individ att påverka med utgångspunkt från FNs globala mål, och som deltagarna fick med sig hem efteråt. 

Långsiktighet en bra grund

Under frukosten berättade också Karl-Johan Wall, Hufvudstadens hållbarhetschef, mer om den långsiktighet Hufvudstaden har i sin företagskultur och vanan att alltid tänka flera generationer framåt – en bra utgångspunkt för det hållbarhetsarbete som pågår. Även om en urban miljö har sina utmaningar, lägger vi stor vikt vid hållbarhetsprojekten som är aktuella i våra fastigheter just nu. Bland annat installation av solceller, bergvärme och en fördubbling av antalet laddningsstolpar i parkeringsgaragen.

Hufvudstadens kundfrukost april 2019

En öppen dialog

Frukosten avslutades med att hyresgästerna fick ställa frågor. Svaren mynnade ut i att en tillåtande atmosfär och en öppen dialog är viktig när vi tillsammans arbetar vidare för att klimatmålen ska nås. Där är både Hufvudstaden och dess hyresgäster en viktig pusselbit.