Fastighet på Kungsgatan har blivit hållbarare

I Kåkenhusen på Kungsgatan installerades våren 2019 geoenergi – något som är unikt i Stockholms innerstad. Men redan nu har den nya investeringen skapat en betydligt mer hållbar fastighet.

Med den nya bergvärmepumpen har fastigheten fått en anläggning som förutom till värme även kan användas för kyla och energilager – och därmed skapar mindre miljöpåverkan. När Hufvudstaden mätte energiåtgången första gången i oktober 2019 var energibesparingen hela 40% mindre jämförd med samma månad 2018. Besparningen motsvarar ungefär årsenergianvändningen för fem normalvillor.

– Det ger en fin indikation på vad bergvärmen kan komma att ge. Vi kommer mäta igen när ett år har gått, berättar Niklas Engvall, projektledare på Hufvudstaden.

Ett unikt projekt

Att borra i en fastighet med 240 cm i takhöjd har haft sina utmaningar. Därför har man också borrat med vatten istället för tryckluft och borrningen har tagit tre gånger så lång tid än normalt. Men i juni 2019 blev allt klart.

– Nu är det färdigt och allt har gått över förväntan. Vi är mycket nöjda med alla inblandade. Planen är att få tillstånd att borra för geoenergi i fler fastigheter, bland annat i Göteborg, avslutar Niklas. Nu jobbar Hufvudstaden vidare för att se hur det går att göra än mer energibesparingar.

 

Läs mer om vårt energiprojket på Kungsgatan här.