Gröna hyresavtal har blivit standard

Att teckna ett grönt hyresavtal är enkelt och bra för miljön. Avtalet ingår som standard i alla Hufvudstadens hyresavtal och innebär en gemensamma strävan efter att minska vår miljöpåverkan.
Anne-Li Åldstedt

På Hufvudstaden arbetar vi hela tiden för att minska vårt avtryck på miljön. Ett viktigt led i det arbetet är att också göra det enkelt för våra hyresgäster att agera hållbart och minska sin egen miljöpåverkan.

De senaste åren har allt fler, både nyinflyttade och trogna hyresgäster, tecknat det gröna hyresavtalet som ingår som en bilaga i vårt standardavtal. Hufvudstadens uthyrningschef, Anne-Li Åldstedt, ser en positiv utveckling. 

– Alla vill ha ett grönt hyresavtal som jag kommit i kontakt med. För oss är det en självklarhet att jobba hållbart och värna om miljön eftersom fastighetsbranschen har en relativt sett stor belastning på miljön. Det börjar bli ett självklart val för alla idag, säger Anne-Li.

Med det gröna hyresavtalet förbinder sig hyresgästen till att köpa grön el, källsortera avfall och att vi träffas och går igenom den gemensamma hållbarhetsplanen för att minska belastningen från våra fastigheter.

– För oss är det viktigt att det är ett samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst och att vi har en gemensam hållbarhetsplan som vi följer upp, förklarar Anne-Li.

För att gröna hyresavtal ska få effekt är det viktigt att de som vistas i kontorsmiljön har kunskap om hur lokalen påverkar miljön och hur alla kan minska miljöpåverkan. Sen är det upp till fastighetsägaren att se till att hyresgästerna har rätt förutsättningar att leva upp till målen. Det gör vi bland annat genom hållbarhetsseminarier, kundfrukostar och i våra digitala kanaler.

Sortering av kontorssopor

– Det är viktigt att det är enkelt för hyresgästerna att agera på ett hållbart sätt och jag upplever att viljan att göra rätt är större idag, säger Anne-Li.

Hos Hufvudstaden ingår 16 punkter som varje hyresgäst ska uppfylla inom det gröna hyresavtalet. Många av punkterna handlar om att följa upp arbetet tillsammans med oss på Hufvudstaden och att ta del av information. Har hyresgästen ännu ambitiösare mål med sitt hållbarhetsarbete på kontoret finns ytterligare 27 punkter som är frivilliga.

Grönt hyresavtal innebär bl.a.:

 • Informationsutbyte om miljöambitioner och miljöarbete
 • Samråds- och uppföljningsmöte minst vartannat år
 • Utveckling och uppföljning handlingsplan
 • Skriftlig miljöinformation till hyresgästens medarbetare
 • Genomgång av energideklaration
 • Informationsutbyte om resursanvändning
 • Optimering av drifttider
 • Köp av förnybar el
 • Information om optimal inplacering av arbetsytor
 • Möbleringsplan och information om ändrad lokalanvändning
 • Miljöhänsyn vid materialval
 • Vitvaror med låg energianvändning
 • Redovisning av demonterat och bortfört byggmaterial samt inredning
 • Miljöhänsyn vid underhåll, skötsel och drift