Fastighetsteknikern servar med kunden i fokus

Med hög servicenivå, effektiv teknik och personligt bemötande ser fastighetsteknikerna Martin Larsson och Fredrik Nyman till att upplevelsen av fastigheten Femman i Göteborg är så bra som möjligt.

Fastigheten Femman i Göteborg certifierades under 2019 med BREEAM In-Use med betyget ”Very good”. Ett kvitto på många år av bra hållbarhetsarbete i Nordstan.

Några som varje dag ser till att fastigheten hålls hel och ren är Hufvudstadens fastighetstekniker Martin Larsson och Fredrik Nyman.

– Som fastighetstekniker ser vi varje dag över hur styrningen av värme, kyla och ventilation fungerar. Vi har daglig kontakt med den bemannade miljöstationen och en allmän översyn av alla ytor där våra hyresgäster och gäster rör sig. Fasader, entréer, lokaler och hissar ska se ut och fungerar som de ska, förklarar Martin Larsson som jobbat som fastighetstekniker i Femman i fem år. 

I Femman styrs driften med telefonen 

Femman är en stor galleria med butiker men inhyser även stora och små kontorshyresgäster. Det gör arbetsuppgifterna för driftsteknikerna varierade. 

– Det vanligaste är att hyresgästen upplever inomhusklimatet som för varmt eller för kallt. Kontorshyresgästerna kan justera temperaturen själva men det kan inte butikerna göra, säger Martin. 

Med telefonen får Martin och hans kollega Fredrik en bra bild över fastigheten. Eftersom de alltid har telefonen med sig kan de också testa åtgärder direkt på plats utan att behöva gå tillbaka till centralen för att utföra justeringarna. 

– Jag styr värmen, ventilationen, larm, belysning och andra styrsystem i fastigheten med hjälp av min telefon. Det är väldigt smidigt att kunna styra driften i fastigheten på det sättet. Det är ett tekniskt hjälpmedel som verkligen underlättar vardagen, säger Martin. 

Unikt bemannad miljöstation

I Femman finns i dag en unik miljöstation med över 20 olika fraktioner. Den är bemannad under stor del av dagen vilket gör det enkelt både för butikspersonal och kontorsansvariga att sortera rätt. Utöver den stora miljöstationer finns mindre miljörum i tre av trapphusen där hyresgästerna kan slänga skräp tidigt på morgonen eller sent på kvällen när den stora miljöstationen är stängd.

– Den senaste tiden installerar vi även nya fraktionsmöbler hos våra kontorshyresgäster hos som gör det enkelt att sortera redan på kontoret. Avfallet hämtas sedan av miljöstationens personal. De gör verkligen ett fantastiskt jobb, säger Martin. 

Fastighetsteknikerna i Femman är viktiga kugghjul i fastighetens dagliga maskineri och Hufvudstadens ansikte ut mot kund.  

– Det är väldigt varierat att arbeta som driftstekniker och det är roligt att jobba med en kombination av personliga möten och användbar och effektiv teknik. Jag har lärt känna både hyresgäster och entreprenörer under de här åren. Det är en stor fastighet med många hyresgäster både i butik och kontor. Vi har en viktig roll eftersom vi möter kunderna varje dag och vi har en nära samverkan med förvaltare och projektledare för att värna kundernas intressen. För mig är det väldigt viktigt att kunden är i fokus och att vi ger dem den allra bästa servicen, avslutar Martin.