Utveckling av cityområdet i Stockholm

Hufvudstaden utvecklar Cityområdet för att göra det mer attraktivt och tryggt att vistas i.

Mitt i mötet mellan Centralstationen och T-centralen, i skärningspunkten av Vasagatan och Klarabergsgatan ligger fastigheten Orgelpipan 7.

Här har Stockholms stad beslutat i stadsbyggnadsnämnden att starta arbetet med ny detaljplan för att möjliggöra ut- och tillbyggnation av fastigheten Orgelpipan 7. Hufvudstaden planerar nu en ombyggnation med ett tydligt syfte att lyfta stadsdelen och bidra till att göra Cityområdet till en mer attraktiv plats.

Läs mer om projektet här.