Information med anledning av Coronaviruset, covid-19

Vi på Hufvudstaden följer utvecklingen av Coronaviruset mycket noga, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer. Vi har regelbundna möten där vi uppdaterar oss kring läget i verksamheten och beslutar löpande om eventuella åtgärder.

Vi är måna om att vidta åtgärder som kan minska risken för smitta. Grunden för våra beslut hämtas alltid från de råd Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger. Vi vill kort berätta vad Hufvudstaden bl.a. gör för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset.:

  • Vi har infört extra städning av allmänna utrymmen i alla våra fastigheter.
  • Hufvudstaden införde från måndagen den 2 mars en extra åtgärd att egna medarbetare som varit i riskområden arbetar hemifrån i 14 dagar efter hemkomst. Det gäller även de som inte har några symptom. Vi har också kontaktat våra underleverantörer och övriga samarbetspartners och bett dem följa vår policy om att personer som varit i riskområden inte kommer till våra arbetsplatser under 14 dagar efter hemkomst.
  • Våra medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån gör det enligt Folkhälsomyndighetens råd. Övrig personal tar inga möten med personer som uppvisar sjukdomssymptom utan hänvisar då till telefon, digitala hjälpmedel eller bokar om möten till ett senare datum. Våra medarbetare kommer inte till jobbet om de är sjuka eller uppvisar några som helst symptom. Skulle någon bli sjuk stannar den hemma och ersätts av en kollega enligt tydliga rutiner.

Vi uppmanar våra hyresgäster och samarbetspartners att följa utvecklingen och agera efter myndigheternas råd.

 

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här.