Konstpaus på LED-skärmen Sveavägen/Kungsgatan

Hufvudstaden kommer, i samarbete med Stockholm konst och Atracta, visa konst på LED-skärmen i korsningen Sveavägen/Kungsgatan i projektet ”Konstpaus”.

Det första verket som kommer att visas 14/2 till 8/5 var 15: minut är det nyproducerade verket ”Petite Mort” av konstnären Katarina Löfström. Konstpaus kommer att visas på LED-skärmen under hela året med olika konstnärer.

 

Katarina Löfström, född 1970, är utbildad vid Konstfack. I sitt arbete utforskar hon konstens inneboende möjlighet att bryta sig loss från det invanda och rationella. Ljus, perception och hur vi väljer att tolka omvärlden är återkommande teman i hennes konstnärskap. Hon är representerad på Moderna Museet, Neuer Berliner Kuntverein, Wanås och biblioteket i Alexandria m.fl. 2019 mottog hon Filmformpriset.

I hennes verk Petite Mort som visas i korsningen Sveavägen/Kungsgatan förändras fasaden och bokstavligen växer, organiska former tränger sig lekfullt in i bilden och både gäckar och lockar oss. Plötsligt löses bilden upp, förlorar sig i abstraktion och förleder oss in i medvetandets olika lager. 

– Att på det här sättet ta plats mitt i staden med rörlig bild och utvidga rummet för den offentliga konsten känns angeläget och spännande, säger Stefan Hagdahl, chef på Stockholm konst. Vi vill arbeta med starka konstnärskap som förmår bryta av mot det snabba tempot och de kommersiella intrycken i staden. Att fånga upp och kunna komplettera med ett annat budskap till dem som under dygnets alla timmar rör sig i området, har stor betydelse.

Läs mer om konstpaus på Stockholms stad/ Stockholm konst.

Del av konstverket Petite Mort.