Nordiska Kompaniet startar e-handel

E-handeln på NK.se lanseras stegvis med ett utbud som löpande kommer att växa fram.

Först ut är NK Sport med ett utvalt sortiment. Därefter ansluter avdelningar efterhand under hösten. Förutsättningarna för att introducera sortimentet online ser olika ut för respektive avdelning vilket medfört en successiv lansering. Det långsiktiga målet är att samtliga NK-avdelningar ska finnas representerade på NK:s e-handel.