Parallella uppdrag NK Göteborg - fyra kontor har valts ut

Utveckling av NK-kvarteret i Göteborg.

I juni 2020 bjöd Hufvudstaden i samarbete med Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för underlag för ny detaljplan och utveckling NK kvarteret i Göteborg.

Vi fick bra respons och resultat på inbjudan och efter slutlig utvärdering och bedömning, valde Hufvudstaden och Stadsbyggnadskontoret i samverkan ut fyra kontor för genomförande av parallella uppdrag.

Dessa arkitektkontor är: General ArchitectureLiljewallCobe och Ahrbom & Partner.