Renässanspalatset på Drottninggatan

Bakom portarna till Svärdfisken 2 på Drottninggatan 82 gömmer sig ett magnifikt trapphus i nyrenässansstil.

Det Warodellska huset på Drottninggatan, mitt på ett av Stockholms största shoppingstråk, är ett av Hufvudstadens äldsta hus – förvärvat redan 1921. Det byggdes 1850 på uppdrag av grosshandlare Lars Johan Warodell som, liksom övriga borgarklassen, ansåg det mycket viktigt att bo representativt.

Huset är uppfört i nyrenässansstil och trapphusets charm har bevarats med sin magnifika arkitektur. 

Det Warodellska huset på Drottninggatan 82, mitt på ett av Stockholms största shoppingstråk, är ett av Hufvudstadens äldsta hus – förvärvat redan 1921. Det byggdes 1850 på uppdrag av grosshandlare Lars Johan Warodell som, liksom övriga borgarklassen, ansåg det mycket viktigt att bo representativt.

Huset är uppfört i nyrenässansstil och trapphusets charm har bevarats med magnifik arkitektur.

Läs mer om fastighetens historia här.