Ändrade rapportdatum i Hufvudstaden

Hufvudstaden har ändrat datum för bolagets två sista delårsrapporter för 2008. Nya rapportdatum är:Halvårsrapport januari – juni 2008 20 augusti 2008Delårsrapport januari – september 2008 11 november 2008Delårsrapporten för första kvartalet 2008...

Hufvudstaden har ändrat datum för bolagets två sista delårsrapporter för 2008. Nya rapportdatum är:

Halvårsrapport januari – juni 2008 20 augusti 2008
Delårsrapport januari – september 2008 11 november 2008

Delårsrapporten för första kvartalet 2008
lämnas som tidigare angivits 8 maj 2008.Stockholm den 27 mars 2008

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör


Informationen är sådan som Hufvudstaden skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.