Hufvudstaden har de nöjdaste kontorshyresgästerna

Fastighetsbarometern är Fastighetsbranschens NKI- undersökning. 2008 deltog 13 bolag i Fastighetsbarometern och totalt har 2 500 hyresgäster från landets ledande fastighetsägare intervjuats. Hufvudstaden fick ett NKI på 80 (förra året 78) på en...

Fastighetsbarometern är Fastighetsbranschens NKI- undersökning. 2008 deltog 13 bolag i Fastighetsbarometern och totalt har 2 500 hyresgäster från landets ledande fastighetsägare intervjuats. Hufvudstaden fick ett NKI på 80 (förra året 78) på en 100-gradig skala. De områden som har störst påverkan på hyresgästernas nöjdhet är fastighetsägarens image, service, förmåga att anpassa lokalerna efter hyresgästens önskemål och hur man åtgärdar felanmälningar. Hufvudstaden placerade sig bäst i 9 av de 10 kvalitetsklasser som bedömts.

- Vi är oerhört glada att våra kunder ger oss ett så gott omdöme. Hela organisationen känner en stolthet och resultatet sporrar oss att fortsätta utvecklas, säger VD Ivo Stopner

Service och Felanmälan är några av de områden där Hufvudstaden får högsta betyg i branschen i år, 84 respektive 87 av 100 möjliga. Jämfört med föregående år är det också här som företaget har förbättrat sig. Service som innehåller delfrågor kring tillgänglighet och bemötande har ökat med 4 enheter och kvalitetsfaktorn felanmälan har förbättrats med hela 7 enheter.

Hufvudstaden har konsekvent arbetat med att öka servicenivån både vad gäller information, snabbhet att hantera felanmälan samt vårt bemötande. Företaget har satt fokus på att ytterligare förbättra sig inom service framöver då det är betydelsefullt för hyresgästerna.
- Vi är ett företag med korta beslutsvägar och mandat långt ut i organisationen vilket gör att vi har närhet till kunden och en bra dialog, säger VD Ivo Stopner.

Fakta: Bakom Fastighetsbarometern står konsultföretaget CFI Group och Fastighetsägarna Sverige. Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.

För mer information vänligen kontakta:
Nina Agerberg, presskontakt Hufvudstaden, tfn 08-762 90 02
Sverker Källgården, Affärsområdeschef, 070-182 90 82
www.hufvudstaden.se

Pressmeddelandet som pdf