Ändrat rapportdatum för Hufvudstaden

Hufvudstaden har ändrat datum för bolagets delårsrapport januari-mars 2010. Nytt rapportdatum är:Delårsrapport januari-mars 2009 3 maj 2010.Stockholm den 5 november 2009HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo StopnerVerkställande direktörInformationen är sådan som...

Hufvudstaden har ändrat datum för bolagets delårsrapport januari-mars 2010. Nytt rapportdatum är: Delårsrapport januari-mars 2009 3 maj 2010. Stockholm den 5 november 2009 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

PDF