Ändrat rapportdatum för Hufvudstaden

Hufvudstaden har ändrat datum för bolagets bokslutskommuniké 2009. Nytt rapportdatum är:Bokslutskommuniké 2009 12 februari 2010. Stockholm den 6 maj 2009HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo StopnerVerkställande direktörInformationen är sådan som Hufvudstaden...

Hufvudstaden har ändrat datum för bolagets bokslutskommuniké 2009.
Nytt rapportdatum är:Bokslutskommuniké 2009 12 februari 2010.Stockholm den 6 maj 2009

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör


Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.