Hufvudstaden förvärvar två fastigheter i centrala Göteborg

Hufvudstaden förvärvar två fastigheter i centrala GöteborgHufvudstaden har i Göteborg förvärvat fastigheterna Inom Vallgraven 12:1 och 12:9, belägna i bästa kommersiella läge på Fredsgatan invid NK. Säljare är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.

Hufvudstaden förvärvar två fastigheter i centrala Göteborg Hufvudstaden har i Göteborg förvärvat fastigheterna Inom Vallgraven 12:1 och 12:9, belägna i bästa kommersiella läge på Fredsgatan invid NK. Säljare är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. Köpeskillingen uppgår till 175 mnkr och tillträdesdag är 30 mars 2010. Den uthyrbara ytan uppgår till totalt ca 4 100 kvm, fördelat på 1 700 kvm kontor, 1 500 kvm butik, 800 kvm bostad och 100 kvm lager. Fastigheterna är fullt uthyrda och utgående driftnetto uppgår till 8,5 mnkr. Hufvudstaden bedömer att det finns en positiv hyrespotential samt möjlighet till kostnadsbesparingar som under de närmaste åren kan höja driftnettot ytterligare. Förvärvet är i linje med Hufvudstadens strategi att koncentrera beståndet till centrala Göteborg och centrala Stockholm och kompletterar på ett naturligt sätt Hufvudstadens befintliga bestånd i Göteborgs centrala delar. ”Fastigheterna passar väl in i Hufvudstadens bestånd, speciellt med tanke på att vi redan äger nästan hela kvarteret. Vi bedömer att fastigheterna har utvecklingspotential och förvärvet medför synergieffekter vad gäller såväl intäkter som kostnader både på kort och lång sikt. Hufvudstadens ställning som en av de ledande och långsiktiga fastighetsägarna i Göteborg stärks ytterligare genom förvärvet”, säger Ivo Stopner, Verkställande direktör i Hufvudstaden. Stockholm den 12 mars 2010 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstaden förvärvar två fastigheter i centrala Göteborg