Hufvudstaden har nöjdast kontorshyresgäster – igen

Fastighetsbarometern är Fastighetsbranschens Nöjd Kund undersökning. Deltagarna i undersökningen tillhör landets största ägare av kontorsfastigheter och cirka 2 000 hyresgäster har intervjuats. Hufvudstadens Nöjd-Kund-Index uppgick till 81 (+3) på en...

Fastighetsbarometern är Fastighetsbranschens Nöjd Kund undersökning. Deltagarna i undersökningen tillhör landets största ägare av kontorsfastigheter och cirka 2 000 hyresgäster har intervjuats. Hufvudstadens Nöjd-Kund-Index uppgick till 81 (+3) på en 100-gradig skala. De områden som har störst påverkan på hyresgästernas nöjdhet är fastighetsägarens image, service, förmåga att anpassa lokalerna och hur man åtgärdar felanmälningar. Hufvudstaden placerade sig bäst i 9 av de 10 kvalitetsklasser som bedömts.

  - Vi är stolta över resultatet och ser detta som ett kvitto från kunderna att vi fokuserar på rätt saker. Undersökningen är ett viktigt verktyg i vår strävan att utvecklas och bli ännu bättre i relationen till våra kunder, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Hufvudstaden arbetar konsekvent med att öka servicenivån både vad gäller information, snabbhet att hantera felanmälan samt kundbemötande. Senaste åren har kundrelationer och servicefrågor prioriterats, då ambitionen är att bidra till att kunderna blir än mer framgångsrika i Hufvudstadens fastigheter.

 - En viktig grund för Hufvudstaden är det långsiktiga perspektivet och att förstå kundernas behov är nödvändigt för att kunna ge ännu bättre service framöver, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Stockholm 20 oktober 2010

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Fakta: Bakom Fastighetsbarometern står Fastighetsägarna Sverige samt konsultföretaget CFI Group. Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.

Pressmeddelande NKI 2010