Hufvudstadens årsstämma 2010

Hufvudstadens årsstämma 2010Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,10 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 30 mars 2010 och beräknad...

Hufvudstadens årsstämma 2010 Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,10 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 30 mars 2010 och beräknad utbetalningsdag tisdagen den 6 april 2010. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Louise Lindh, Hans Mertzig, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med 1 575 000 kronor, varav till styrelseordföranden 350 000 kronor och 175 000 vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören. Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrel-sen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier i bo-laget. För närvarande innehar bolaget 2,4 procent av samtliga utgivna aktier. Stockholm den 25 mars 2010 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Frågor besvaras av: Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00 Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstadens årsstämma 2010