KALLELSE

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 kl. 16.00 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 15.00.Läs hela kallelsen i bifogad...

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 kl. 16.00 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 15.00. Läs hela kallelsen i bifogad fil. Samtliga tillgängliga handlingar finns under rubriken Investor Relations/Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

wkr0011.pdf