Hufvudstaden gör fastighetsbyte i Göteborg

Hufvudstaden AB och Sigillet Fastighets AB har i Göteborg genom bolagsöverlåtelse bytt fastigheter med varandra.Hufvudstaden förvärvar fastigheten Inom Vallgraven 12:2 belägen på Södra Hamngatan 47, till ett underliggande fastighetsvärde om 65 mnkr.

Hufvudstaden AB och Sigillet Fastighets AB har i Göteborg genom bolagsöverlåtelse bytt fastigheter med varandra.

Hufvudstaden förvärvar fastigheten Inom Vallgraven 12:2 belägen på Södra Hamngatan 47, till ett underliggande fastighetsvärde om 65 mnkr. På fastigheten finns en obebyggd tomt med en byggrätt om totalt ca 2 000 kvm kommersiell yta för kontor och butik.

Sigillet förvärvar fastigheten Inom Vallgraven 20:4 belägen på Kungsgatan 46, till ett underliggande fastighetsvärde om 87 mnkr. Fastigheten har en total kommersiell yta om ca 2 500 kvm.

Tillträde av fastigheterna sker den 15 december 2011. Försäljningen har en marginellt positiv resultateffekt på Hufvudstadenkoncernen.

I och med förvärvet av fastigheten Inom Vallgraven 12:2 äger Hufvudstaden hela kvarteret som uppgår till ca 23 000 kvm fördelat på kontor, butik, bostad och parkering.

”Med detta förvärv får vi möjlighet att ta ett helhetsgrepp om kvarteret och på sikt utveckla det till en ännu attraktivare marknadsplats för kontor och butiker i Göteborgs bästa cityläge”, säger Ivo Stopner, verkställande direktör i Hufvudstaden.

Stockholm den 23 november 2011

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, verkställande direktör och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.


Hufvudstaden gör fastighetsbyte i Göteborg