KALLELSE

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2011 kl. 16.00 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 15.00.Kallelse och samtliga...

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2011 kl. 16.00 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 15.00.

Kallelse och samtliga tillgängliga handlingar finns på bolagets hemsida www.hufvudstaden.se under rubriken Investor Relations/Bolagsstyrning/ Bolagsstämma.

 

Bilaga

Kallelse årsstämma 2011

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Kallelse årsstämma 2011