Grundprospekt avseende MTN-program finns nu tillgängligt på Hufvudstadens hemsida

Finansinspektionen har den 23 november 2012 godkänt och registrerat Hufvudstaden ABs prospekt med anledning av bolagets Medium Term Note – program. Grundprospektet finns nu tillgängligt på svenska på bolagets hemsida: www.hufvudstaden.se. Stockholm...

Finansinspektionen har den 23 november 2012 godkänt och registrerat Hufvudstaden ABs prospekt med anledning av bolagets Medium Term Note – program. Grundprospektet finns nu tillgängligt på svenska på bolagets hemsida: www.hufvudstaden.se.

Stockholm den 23 november 2012

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Länk: http://www.hufvudstaden.se/Finansiell-information/Finansiering/Laneprogram/
Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, verkställande direktör och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Pressmeddelande prospekt MTN program 2012