Hufvudstaden förvärvar en fastighet i Nordstan, Göteborg

Hufvudstaden har förvärvat fastigheten Nordstaden 8:26, belägen i Nordstans affärscentrum. Säljare är AMF Pensionsförsäkring. Köpeskillingen uppgår till 1 265 mnkr och tillträdesdag är 7 mars 2013.Den uthyrbara ytan uppgår till totalt ca 20 700 kvm...

Hufvudstaden har förvärvat fastigheten Nordstaden 8:26, belägen i Nordstans affärscentrum. Säljare är AMF Pensionsförsäkring. Köpeskillingen uppgår till 1 265 mnkr och tillträdesdag är 7 mars 2013.

Den uthyrbara ytan uppgår till totalt ca 20 700 kvm, fördelat på 11 400 kvm kontor, 8 900 kvm butiker/restauranger och 400 kvm lager. Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd. Större hyresgäster är bl.a. KappAhl, Esprit, Cassels samt Försäkringskassan och Andra AP-fonden.

Förvärvet är i linje med Hufvudstadens strategi att koncentrera beståndet till bästa läge i centrala Göteborg och centrala Stockholm. Den nya fastigheten kompletterar på ett utmärkt sätt Hufvudstadens övriga innehav i Göteborg.

"Fastigheten passar mycket väl in i Hufvudstadens bestånd, speciellt med tanke på att vi redan äger Köpmannavaruhuset Femman i Nordstan. Vi bedömer att fastigheten har en utvecklingspotential då Nordstan är ett av norra Europas ledande affärscentrum med attraktiv detaljhandel, parkering samt moderna kontor i bästa tänkbara kommersiella läge. Genom förvärvet stärks Hufvudstadens ställning som en av de ledande och långsiktiga fastighetsägarna i Göteborg", säger Ivo Stopner, Vd Hufvudstaden.

AMF Fastigheter lämnar följande kommentar till försäljningen:
”Vi är glada att ägandet av fastigheten övertas av Hufvudstaden som har en egen lokal förvaltning i Göteborg och en gedigen marknadskompetens. Hufvudstadens starka engagemang i området borgar för en fortsatt bra utveckling i Nordstan” säger Mats Hederos, Vd AMF Fastigheter.

Stockholm den 30 november 2012

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstaden förvärvar en fastighet i Nordstan, Göteborg