Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte

Hufvudstaden presenterar sitt bokslut för 2011 torsdagen den 9 februari 2012. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året.

Hufvudstaden presenterar sitt bokslut för 2011 torsdagen den 9 februari 2012. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året.

Moderator:     Tobias Kaj, Carnegie

Tid:                Torsdagen den 9 februari
                      kl. 15.00
Plats:             Bobergs matsal,
                      NK varuhuset, 4 tr
                      Hamngatan 18-20, Stockholm

Bokslutskommunikén för 2011 offentliggörs torsdag den 9 februari 2012.

Meddela Ditt deltagande senast tisdagen den 7 februari till annika.bartlett@hufvudstaden.se
eller telefon 762 90 02.

Med vänlig hälsning
HUFVUDSTADEN AB


Magnus Jacobson
Chef Ekonomi och Finans

Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte