Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2012 torsdagen den 14 februari 2013. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året.

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2012 torsdagen den 14 februari 2013. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året.

Moderator:  Tobias Kaj, Carnegie

Tid:            Torsdagen den 14 februari kl. 15.00
Plats:         Bobergs matsal,
                  NK varuhuset, 4 tr 
                  Hamngatan 18-20, Stockholm

Meddela Ditt deltagande senast tisdagen den 12 februari till annika.bartlett@hufvudstaden.se eller telefon 762 90 02.

Med vänlig hälsning

HUFVUDSTADEN AB

Magnus Jacobson
Chef Ekonomi och Finans

Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte