Hufvudstaden utökar MTN-programmet

Hufvudstaden har ett MTN-program med en ursprunglig ram om 2 miljarder kronor. Styrelsen har beslutat om och genomfört en utökning av låneprogrammet med 2 miljarder kronor till 4 miljarder kronor. Handelsbanken är arrangör och övriga deltagare är...

Hufvudstaden har ett MTN-program med en ursprunglig ram om 2 miljarder kronor. Styrelsen har beslutat om och genomfört en utökning av låneprogrammet med 2 miljarder kronor till 4 miljarder kronor. Handelsbanken är arrangör och övriga deltagare är Nordea och SEB. Prospekt återfinns på bolagets hemsida.

Stockholm den 4 november 2013

HUFVUDSTADEN AB (publ)Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, verkställande direktör och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.


Pressmeddelande Hufvudstaden utökar MTN-programmet