Hufvudstadens tredje emission under MTN-programmet

Hufvudstaden AB har genomfört ytterligare en emission under bolagets MTN-program med en låneram om 2 miljarder kronor.Totalt emitterat belopp uppgår till 500 Mnkr och obligationslånet har en löptid på fem år. Obligationslånet emitteras till ett pris...

Hufvudstaden AB har genomfört ytterligare en emission under bolagets MTN-program med en låneram om 2 miljarder kronor.

Totalt emitterat belopp uppgår till 500 Mnkr och obligationslånet har en löptid på fem år. Obligationslånet emitteras till ett pris motsvarande 99,771% av nominellt belopp och löper med en fast ränta om 3,00%.

Obligationerna är ej säkerställda och utgör ett komplement till Hufvudstadens befintliga finansiering.

Prospekt och slutgiltiga villkor finns på Hufvudstadens hemsida.

 

Stockholm den 22 januari 2013

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Länk: http://www.hufvudstaden.se/Finansiell-information/Finansiering/Laneprogram/


Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2013.

Frågor besvaras av: Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Pressmeddelande slutliga villkor obligations emission 130122.pdf