Koncernledningen i Hufvudstaden AB förvärvar köpoptioner

Hufvudstaden har informerats om att samtliga personer i koncernledningen erbjudits och accepterat att på marknadsmässiga villkor förvärva köpoptioner i Hufvudstaden. Optionerna har ställts ut av K W Kapitalförvaltning AB, ett bolag helägt av Fredrik...

Hufvudstaden har informerats om att samtliga personer i koncernledningen erbjudits och accepterat att på marknadsmässiga villkor förvärva köpoptioner i Hufvudstaden. Optionerna har ställts ut av K W Kapitalförvaltning AB, ett bolag helägt av Fredrik Lundberg. Optionerna medför inte några kostnader för Hufvudstaden. 

Verkställande direktören har förvärvat 100 000 köpoptioner och övriga sex medlemmar av koncernledningen sammanlagt 190 000 köpoptioner. Varje option medför rätt att under perioden 1 juli 2017 till och med 30 juni 2019 förvärva en aktie av serie A i Hufvudstaden för 83 kronor.

”Förvärvet av köpoptioner i Hufvudstaden ser jag och hela företagsledningen som väldigt positivt eftersom det ytterligare ökar delaktigheten i företagets utveckling”, säger verkställande direktören Ivo Stopner.
 

Stockholm den 1 juli 2013

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Koncernledningen i Hufvudstaden AB förvärvar köpoptioner.pdf