Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2013 torsdagen den 13 februari 2014. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det...

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2013 torsdagen den 13 februari 2014. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året.

Moderator:    Albin Sandberg, Handelsbanken

Tid:              Torsdagen den 13 februari kl. 15.00
Plats:           Bobergs matsal,
                    NK varuhuset, 4 tr
                    Hamngatan 18-20, Stockholm

Meddela Ditt deltagande senast tisdagen den 11 februari till annika.bartlett@hufvudstaden.se eller telefon 762 90 02.

Med vänlig hälsning

HUFVUDSTADEN AB
 

Magnus Jacobson
Chef Ekonomi och Finans

Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte