Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2014 torsdagen den 12 februari 2015. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det...

Hufvudstaden presenterar sin bokslutskommuniké för 2014 torsdagen den 12 februari 2015. Med anledning av detta inbjuder vi till analytikermöte, då bolagets VD Ivo Stopner och undertecknad kommenterar resultatet och verksamhetens utveckling under det gångna året.

Moderator:    Albin Sandberg, Handelsbanken

Tid:               Torsdagen den 12 februari kl. 15.30

Plats:             Mäster Samuelsgatan 6, 2 tr (OBS plats!)

                      Stockholm

Meddela Ditt deltagande senast tisdagen den 10 februari till annika.bartlett@hufvudstaden.se eller telefon 762 90 02.


Med vänlig hälsning

HUFVUDSTADEN AB

Magnus Jacobson

Chef Ekonomi och Finans

Hufvudstaden inbjuder till analytikermöte