Åsa Roslund ny CFO på Hufvudstaden

Åsa Roslund utses från och med den 18 maj 2016 till ny CFO i Hufvudstaden AB med ansvar för bolagets ekonomi- och finansfrågor. Åsa kommer att ingå i Hufvudstadens koncernledning.Åsa som är civilekonom har sedan 2005 varit redovisningschef i bolaget...

Åsa Roslund utses från och med den 18 maj 2016 till ny CFO i Hufvudstaden AB med ansvar för bolagets ekonomi- och finansfrågor. Åsa kommer att ingå i Hufvudstadens koncernledning.

Åsa som är civilekonom har sedan 2005 varit redovisningschef i bolaget och på ett förtjänstfullt sätt bidragit till Hufvudstadens positiva utveckling. Under perioden oktober 2015 till mars 2016 har Åsa också varit tillförordnad CFO i Hufvudstaden.

"Det är med stor glädje vi hälsar Åsa Roslund välkommen i befattningen som CFO. Åsa har under många år gjort ett utmärkt arbete för Hufvudstaden. Hon har en gedigen kunskap om bolaget, de frågor som hanteras av vår ekonomi- och finansfunktion och inte minst de utmaningar och möjligheter Hufvudstaden står inför. Under sin tid som tillförordnad CFO har hon också på ett initierat och förtjänstfullt sätt visat att hon väl fyller rollen som finansdirektör hos oss." säger Ivo Stopner, verkställande direktör, Hufvudstaden.

I samband med att Åsa Roslund tillträder sin nya befattning lämnar nuvarande CFO Ingvor Sundbom bolaget. Vi önskar Ingvor lycka till i framtiden.

Stockholm den 18 maj 2016

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016 kl.08.50.

Pressmeddelande Åsa Roslund ny CFO på Hufvudstaden