Fredrik Ottosson ny Chef Affärsområde Göteborg på Hufvudstaden

Fredrik Ottosson utses till ny Affärsområdeschef på Hufvudstaden med ansvar för förvaltning och utveckling av bolagets fastigheter i Göteborg. Fredrik kommer att ingå i Hufvudstadens koncernledning och tillträder senast i början av augusti 2016.

Fredrik Ottosson utses till ny Affärsområdeschef på Hufvudstaden med ansvar för förvaltning och utveckling av bolagets fastigheter i Göteborg. Fredrik kommer att ingå i Hufvudstadens koncernledning och tillträder senast i början av augusti 2016.

Fredrik är civilingenjör från KTH i Stockholm och har en lång och gedigen erfarenhet från flera ledande befattningar inom den privata och kommunala bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Fredrik kommer närmast från tjänsten som Samhällsbyggnadschef i Halmstads kommun, där han också under flera år varit fastighetschef och VD för det kommunala fastighetsbolaget AB Industristaden. Dessförinnan var han ansvarig för Sweco projektledning AB i Halmstad samt projekt-ledare på Humlegården och Hufvudstaden i Stockholm.

”Göteborg är en av Europas snabbast växande regioner med stark tillväxt och goda utvecklingsmöjligheter. Det är därför mycket glädjande att Fredrik med sin djupa och breda fastighetskompetens vill vara med och utveckla våra fastigheter i Göteborg, och på ett värdefullt sätt bidra till Hufvudstadens fortsatt positiva utveckling ” säger Ivo Stopner, verkställande direktör, Hufvudstaden.

Stockholm den 27 april 2016

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör
 

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016.

Pressmeddelande Fredrik Ottosson ny Chef Affärsområde Göteborg