Hufvudstaden förvärvar en fastighet i centrala Göteborg

Hufvudstaden förvärvar fastigheten Inom Vallgraven 3:2, belägen på Stora Nygatan 17 i centrala Göteborg. Säljare är Vimpelkullen Fastigheter AB och transaktionen sker genom bolagsöverlåtelse. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 82 mnkr.

Hufvudstaden förvärvar fastigheten Inom Vallgraven 3:2, belägen på Stora Nygatan 17 i centrala Göteborg. Säljare är Vimpelkullen Fastigheter AB och transaktionen sker genom bolagsöverlåtelse. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 82 mnkr. Tillträdesdag är den 1 mars 2016.

Den uthyrbara ytan uppgår till ca 1 600 kvm, fördelad på ca 1 300 kvm kontor och ca 300 kvm butik.

”Fastigheten är delvis vakant och är att betrakta som en utvecklingsfastighet, som på ett bra sätt kompletterar våra befintliga fastigheter i området”, säger Ivo Stopner, verkställande direktör i Hufvudstaden.
 

Stockholm den 19 februari 2016

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 
 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör och Bo Wikare, Chef Affärsutveckling, telefon 08-762 90 00.

Pressmeddelande Hufvudstaden förvärvar en fastighet i centrala Göteborg.pdf